Design a site like this with WordPress.com
Get started

Vi vil ha liv i rådhuset!

Lillestrøm SV mener vi trenger en opprusting av rådhuset på Sørumsand, slik at lokalmiljøet kan ta huset i bruk i mange år framover. Vi vil ha liv i rådhuset!

Helt siden det ble vedtatt å sentralisere kommuneadministrasjonen til Lillestrøm, har SV ment at gamle Sørum rådhus bør tas i bruk på en måte som gir noe tilbake til Sørumsand. Enten ved at en offentlig institusjon flytter inn eller at lokalsamfunnet selv tar huset i bruk. Her kan kommunen spille en rolle som tilrettelegger, men da må det handles nå. Husets videre fremtid skal opp i kommunestyret den 16. juni.

Sørum rådhus ble bygget i 1974 og er et eksempel på rådhusarkitektur fra perioden. Bygget har unike arkitektoniske kvaliteter og – uansett hva man måtte mene om huset – representerer det en variasjon i bygningskulturen på Sørumsand som kontrast til for eksempel Kuskerudvillaen (der Trine’s er i dag). Dessuten er rådhuset en stående påminnelse om stedets historie som kommunesenter.

Høyre ønsker å selge huset til høystbydende og vi i SV frykter et salg vil gi oss nok en katalogblokk og at det vil skje en ytterligere gentrifisering og forflatning av bo- og bygningsmiljøet på Sørumsand. Høyre hadde selv en ordfører i gamle Sørum som var opptatt av å bevare kulturminner, og vi oppfordrer Høyres representanter til å lytte til sine egne tidligere visjoner.

Lillestrøm SV ønsker å bevare gjennom bruk. Foreningslivet på Sørumsand har etterspurt et eget sted som kan fungere som en møteplass, arrangementslokale og lagerplass. Et sted hvor kulturlivet kan utveksle erfaringer, kompetanse og bli kjent med hverandre. I Lillestrøm planlegges en «Culture hub» for det profesjonelle kulturlivet. Vi på Sørumsand ønsker oss en «hub» for amatørkulturen og frivilligheten.

Sørum Rådhus ble fraflyttet rett før pandemien brøt ut. Selv under det siste års restriksjoner har biblioteket stablet på beina et ungdomstilbud i rådhusets lokaler. Nå som pandemien ser ut til å gå mot slutten ønsker SV at kommunen legger til rette for at flere gode krefter kan ta i bruk huset.

I utvalgsmøtene i forrige uke var SV en del av et mindretall som ønsket at rådhuset skal få den nødvendige oppgraderingen det trenger for å fungere for det lokale kulturlivet i mange år framover. Flertallet ønsket derimot kun å gjøre ytterst nødvendig vedlikehold. Saken avgjøres endelig i kommunestyret den 16. juni.

Lillestrøm SV mener at tiden er nå! Vi trenger en opprusting av Sørumsand rådhus slik at bygget kan tas i bruk av lokalmiljøet!

Amund Pedersen, Lillestrøm SV

Lenker:

Kommunedirektørens saksframlegg i saken om midlertidig bruk av rådhuset.

Tidligere innlegg fra SV om Sørumsand rådhus:

Bruk rådhuset av Jørgen Hammer Skogan feb. 2019

Skal Sørumsand bli en soveby av Øyvind Moltke-Hansen jan. 2019

Ikke selg den siste grønne flekken på Sørumsand! av Amund Pedersen nov. 2018

Advertisement

Published by lillestrømsv

Dette er en blogg for Lillestrøm SV med leserinnlegg og annet stoff fra oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: