Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sørumsand sier nei til rasisme!

Lørdag 3. juli kl. 14 har SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) varslet at de vil holde en appell foran Sørum rådhus på Sørumsand. Det vil samtidig bli gjennomført en høylytt og fredelig markering mot rasisme samme sted.

SIAN er en marginal gruppe høyreekstreme med en rasistisk agenda, som har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Dette skyldes at de bruker sterke virkemidler for å nå fram med sitt budskap. Lørdagens appell blir promotert med et bilde av en mann som voldtar et lam, samt sterkt nedsettende karakteristikker av våre felles medborgere. Denne type hat må vi stå opp mot og nedkjempe!

Grunnen til at vi markerer på lørdag er ikke for å gå i diskusjon med rasistene, men for å vise at Sørumsand er et inkluderende og åpent samfunn hvor alle er velkomne uansett bakgrunn! Rasismen må nedkjempes ved slike anledninger på samme måte som det må bekjempes hver dag!

Amund Pedersen, Lillestrøm SV

Advertisement

Published by lillestrømsv

Dette er en blogg for Lillestrøm SV med leserinnlegg og annet stoff fra oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: