Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ny Vesterskaun skole må bygges nå!

Dagens Vesterskaun skole som ble bygget på 1970-tallet er for lengst blitt for liten, og elevene der har i årevis måttet ta til takke med paviljonger og en for liten og nedslitt skole. En skole som i årevis har blitt «flikket på» i påvente av totalrenovering eller nybygging, men som i så altfor lang tid har måttet vente. En skole som er så liten og nedslitt at det gir både elever og ansatte dårlig arbeidsmiljø. Foresatte, elever, FAU og lokale beboere har i mange år kjempet for en ny skole, og i november vedtok endelig kommunestyret at det skal bygges nytt.

Dessverre ble det ikke lagt inn midler til dette i budsjettforslaget fra kommunens administrasjon, så nå er det opp til politikerne, som skal vedta kommunens budsjett, å følge opp vedtaket ved å prioritere dette, ikke bare de 8 millioner kronene som foreløpig er satt av til nye paviljonger.

Derfor går Lillestrøm SV i sitt budsjettforslag inn for et nytt permanent skolebygg på Vesterskaun skole, slik foreldrene er blitt lovet i mange år, og vi setter av midler til oppstart i 2023, med mål om ferdigstilling i 2027. Vesterskaun har i lang tid hatt utstrakt bruk av brakker, og det er ikke slik at brakkeskoler skal gå i arv fra generasjon til generasjon, nå er det på tide å følge opp ord med handling. Derfor har SV i vårt budsjettforslag lagt opp til investering i ny skole på Vesterskaun.

Skolene er i mange områder en av de viktigste hjørnesteinene i lokalmiljøet, de ringvirkningene som en skole bidrar til lokalt kan man ikke sette nok pris på. Derfor må vi sørge for at alle barn har muligheten til å gå på skole i sitt nærområde. Derfor må vi sørge for at så mange barn som mulig har skolen innen rekkevidde for å slippe å måtte ty til skoleskyss. Av dette følger det også at vi må sørge for at skolene til barna våre er gode, trygge bygg som bidrar til å gi et godt læringsgrunnlag for elevene.

Altfor mange elever i kommunen må tilbringe skolehverdagen i paviljonger og andre «midlertidige» løsninger som varer altfor lenge. Disse brakkene må erstattes med permanente skolebygg, og nå skal vi starte med ny Vesterskaun skole. Det er vårt mål, derfor foreslår SV dette i budsjettet nå slik at oppstart kan skje alt i 2023.

Handling skal følge ord, ny Vesterskaun skole nå, det har elevene der for lengst fortjent.

Øyvind Moltke-Hansen, Lillestrøm SV

Øyvind Moltke-Hansen


Advertisement

Published by lillestrømsv

Dette er en blogg for Lillestrøm SV med leserinnlegg og annet stoff fra oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: