Design a site like this with WordPress.com
Get started

Årsmøte i Akershus SV 2023

330336347_933351588101947_3787293277270351051_n.jpg

Lillestrøm SV sendte en full delegasjon til nye Akershus SVs første årsmøte: Amund Pedersen, Daud Amjad, Frode Åkenes-Johnsen, Iselin Klævahaugen, Jørgen Hammer Skogan, Mari Skogli, Marius Berge Eide og Øyvind Moltke-Hansen gjorde en strålende jobb med å representere Lillestrøm SV.

Jørgen gjorde en særlig innsats før og under møtet som medlem av komitéen som utformet Akershus SVs fylkestingsprogram, og som leder av valgkomitéen. Frode har gjennom året ledet nominasjonskomiteen for fylkestingslisten, og var referent under møtet, som til tider hadde et veldig høyt tempo. Kudos til begge!

SVs nestleder, og den eneste kandidaten til å overta etter Audun Lysbakken som partileder, Kirsti Bergstø hilste møtet med et flammende nordnorsk, intenst sosialistisk grønt innlegg. Hun gjorde særlig inntrykk med å si at det viktigste i livet ikke kunne overlates til markedet.

329982025_5849903468379693_9107225540288080591_n.jpg
Kirsti Bergstø

Russlands invasjon av Ukraina utfordret årsmøtet, da vi måtte ta stilling til hvilken sikkerhetspolitisk retning vi ønsket for SV. Møtet ble hilst av en leder fra den ukrainske sosialistbevegelsen som både beskrev krigens brutalitet, og hvordan myndighetene nå fjernet arbeideres rettigheter. To uttalelser ble diskutert.

Anders Ekeland fra Bærum SV fremmet uttalelsen “Norge ut av NATO”, som understreket SVs langvarige anti-imperialistiske kamp og at det ikke var aktuelt å forlate NATO nå, men at vi skulle arbeide for det som et skritt mot oppløsningen av NATO.

Uttalelsen falt til fordel for “Fred og sikkerhet hører sammen”, fremmet av Haitham El-Noush og Stine Høivik, tidligere leder og nestleder i Viken SV. De argumenterte for en fredsbasert sikkerhetspolitisk linje med samarbeid i Europa og særlig Norden. De ønsket at Norge skulle føre en alliansefri politikk. Det siste punktet ble fjernet av årsmøtet, etter forslag fra både vår egen Øyvind og tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra Nordre Follo.

Årsmøtet ble hilst av kvinnegruppen Ottar som understreket SVs gode feministiske politik. De tar kampen mot endringer i sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og for en utvidelse av kvinners selvbestemte abort til uke 22. Fagforbundet Ung hilste også fylkesårsmøtet, og etterlot ingen tvil om at SV har en sterke kobling til fagbevegelsen.

Program

Akershus SVs fylkestingsprogram var også et høydepunkt. Programkomitéen fikk honnør for den grundige prosessen med involvering av medlemmene, lokallag og fagbevegelsen. Skole, kollektivtransport og et likestilt arbeidsliv ble valgt som SVs hovedsaker i valgkampen.

Amund fremmet på vegne av lokallaget vårt ønske om et nytt takstsonesystem for kollektivtrafikken der ingen kommuner har to soner, og fikk gjennomslag for dette. En stor seier for oss! 

330386667_1667424423676191_2749938419970313171_n.jpg
Amund Pedersen

Marius fikk støtte for flere forslag, blant annet flere innfartsparkeringer, reparasjon av bilismens herjinger, tegnspråk som fremmedspråk på videregående, og utdanningstilbud på videregående knyttet til rom-, teknologi- og klimamiljøene på Kjeller.

330389183_1658846024586936_2081044877739794620_n.jpg
Marius Berge Eide

Øyvind ønsket å få inn et punkt om å koble på en t-baneforlengelse fra Kjeller via Lillestrøm til Ahus på Grorudbanen, men forslaget falt. Han kastet seg også på debatten om hvordan SV kunne støtte SU i budsjettet, og foreslo en søknadsbasert ordning for SU. Redaksjonskomitéen og årsmøtet gikk til slutt for en løsning der SV rettet annonser inn mot førstegangsvelgere i samarbeid med SU.

330043191_1325084628347228_7028662060655302741_n.jpg
Øyvind Moltke-Hansen

Valg

Den kanskje mektigste komitéen under årsmøtet – valgkomitéen – ble ledet av vår egen Jørgen. Denne skulle sette sammen det første fylkesstyret i nye Akershus SV, og hadde fått i oppdrag å ta flere hensyn med seg inn i vurderingene av kandidatene. Det ble et spennende valg der Anders Ekeland benket mot Nicholas Wilkinson, og Mahmod Ahmad mot Sheida Sangtarash. Begge benkeforslagene falt. 

330388061_3798597467034621_563419345978987275_n.jpg
Jørgen Skogan

Jørgen fremmet også endringsforslag til vedtektene på vegne av komitéen og var ofte og se på talerstolen med presise, velformulerte og godt begrunnede innlegg.

Det første styret i nye Akershus SV består av:

 Haitham El-Noush (leder, Nordre Follo), 

Stine Høivik (nestleder, Bærum), 

Nicholas Wilkinson (kasserer, Nordre Follo), 

Eva-Britt Myklebust (kvinnepolitisk leder, Bærum), 

Mari Skogli (fagpolitisk ansvarlig, Lillestrøm), 

Anne Sofie Johnsrud (miljøpolitisk ansvarlig, SU/Eidsvoll), 

Sheida Sangtarash (inkluderingspolitisk ansvarlig, Bærum), 

Knut Merox Iversen (Ås).

bfe8054b-6f99-44b3-b1a4-21ad1557a79f.jpg

Gratulerer til Mari som Akershus SVs nye fagpolitiske ansvarlige! 

330818790_712414216998203_7866100307559886372_n.jpg
Mari Skogli Foto: Daud Amjad

Og takk til hele delegasjonen for et intenst, interessant og hyggelig årsmøte med god takhøyde og spennende diskusjoner!

Tekst: Marius Berge Eide (delegasjonsleder), Foto: Mari Skogli

Profilbilde some liten.jpg
Advertisement

Published by lillestrømsv

Dette er en blogg for Lillestrøm SV med leserinnlegg og annet stoff fra oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: