Design a site like this with WordPress.com
Get started

Utbyggermakt til besvær

I Romerikes Blad 1. september ser Aarnes i Vardeåsen Utvikling AS rødt. En tretti år gammel reguleringsplan som la opp til 200 boliger i et skogsområde, ble redusert til 50 boliger etter en prinsippavklaring i Lillestrøm formannskap. Vi snakker mye om forutsigbarhet for utbyggere. Det er klart det er viktig. Men på et eller annetContinue reading Utbyggermakt til besvær